ODO

Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 18.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek e-mail: odo@nist.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z platformy szkoleniowej e-sluzba.nist.gov.pl.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działania platformy szkoleniowej e-sluzba.nist.gov.pl.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do korzystania z platformy szkoleniowej e-sluzba.nist.gov.pl.


Last modified: Friday, 12 April 2024, 3:09 PM