Autorzy kursów

Adwokat Jan Jakub Roszkowski

  • Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Status prawny pracowników samorządowych
  • Etyka pracowników samorządowych oraz kultura pracy urzędnika


Adwokat Marcin Wawrzyniak

  • Podstawy Prawa Finansów Publicznych
  • Podstawy Prawa Zamówień Publicznych


Radca Prawny Sandra Tarasek-Nowak

  • E-Urząd
  • Instrukcja Kancelaryjna w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego


Adwokat Marcin Niewiarowski

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Podstawy ustroju administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ustroju samorządu terytorialnego w Polsce


Adwokat Artur Bioch

  • Podstawy techniki prawodawczej


Ostatnia modyfikacja: piątek, 3 luty 2017, 12:35