Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy korzystanie z portalu jest darmowe ?

Tak. Niezależnie od ilości pracowników i szkoleń, korzystanie z portalu jest zawsze darmowe.


Czy korzystanie ze szkoleń jest obowiązkowe ?

Nie. Celem portalu jest ułatwienie Państwu przeprowadzanie służby przygotowawczej. Nie ma obowiązku korzystania z niego.


Czy jest określona minimalna liczba kursów na jakie trzeba być zapisanym?

Ilość wymaganych kursów ustalana jest przez daną jednostkę w której pracownik jest zatrudniony.


Nie przychodzi e-mail potwierdzający rejestrację lub zapisanie pracownika na szkolenie.

Należy sprawdzić czy podany adres e-mail jest prawidłowy lub czy wiadomość ta nie została przeniesiona do spamu.

 

Dlaczego link potwierdzający wysłany na mój e-mail przy rejestracji jest nieaktywny?

Czas ważności linku ze względów bezpieczeństwa wynosi 30 minut. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres e-sluzba@nist.gov.pl z informacją o nieaktywnym linku potwierdzającym oraz z prośbą o ręczne dokończenie rejestracji.


Jak zapisać pracowników ?

Każdy z pracowników rejestruje się samodzielnie. Podczas rejestracji zostanie poproszony o wskazanie jednostki, której jego zgłoszenie dotyczy. Pracownik samodzielnie zapisuje się na kursy, wskazane przez pracodawcę / opiekuna szkolenia.

Osoba odpowiedzialna  w jednostce za realizację służby przygotowawczej (opiekun szkolenia) ma prawo nadzorować przebieg szkolenia. Opiekun powinien zapisać się na wszystkie kursy. Rejestracja przebiega w taki sam sposób jak w przypadku standardowego użytkownika (podając podczas zapisu na kurs Kod Terytorialny lub w przypadku jednostek podległych Kod Terytorialny rozszerzony).

Następnie osoba będąca opiekunem kursu w jednostce powinna zgłosić się do Administratora platformy szkoleniowej (pod adresem: e-sluzba@nist.gov.pl) celem weryfikacji oraz nadania odpowiednich uprawnień.

W przypadku jednostek podległych (takich, których nie ma na liście jednostek głównych JST) opiekun szkolenia powinien zgłosić się do Administratora platformy szkoleniowej (pod adresem: e-sluzba@nist.gov.pl) celem nadania odpowiedniego kodu terytorialnego jednostki podległej. Po otrzymaniu niezbędnego kodu opiekun rejestruje się w taki sam sposób, jak każdy standardowy użytkownik, na wszystkie kursy dostępne na platformie. Udostępniony kod terytorialny jednostki podległej służy rejestracji wszystkich pracowników tej jednostki.


Nie mogę uzyskać wglądu w postępy odbywania służby przygotowawczej przez pracowników.

Aby mieć wgląd w postępy odbywania służby przygotowawczej przez pracowników należy zapisać się na wszystkie dostępne kursy oraz posiadać nadane przez administratora uprawnienia opiekuna.


Czy opiekun szkolenia zapisując się na wszystkie kursy musi podejść do egzaminu lub testów?

Opiekun szkolenia nie musi przystępować do testów lub egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Powinien natomiast być zapisany ze względów technicznych na wszystkie kursy.


Podczas zapisywania na kurs system prosi o kod dostępu. Co wpisać ?

Kod dostępu do kursu jest niezbędny do zapisania na kurs. Kodem dostępu jest KOD TERYTORIALNY, który przyporządkowany jest jednostce. Kod taki można znaleźć w swoim profilu użytkownika, w polu Jednostka JST. Po nazwie jednostki znajduje się wpis KT(xxxxxxx), gdzie "xxxxxxx" odpowiada numerowi kodu terytorialnego. Podczas rejestracji należy wpisać jedynie cyfry kodu

W przypadku jednostek podległych (takich, których nie ma na liście jednostek głównych JST) kodem dostępu jest KOD w formacie xxxxxxx-xxx

 

Jeśli po zarejestrowaniu pracownika, szkolenie nie spełni naszych oczekiwań czy można je przerwać ?

Celem portalu jest pomoc w przeprowadzaniu służby przygotowawczej. Jeśli uznają Państwo, że jednak chcą Państwo przeprowadzać służbę w sposób tradycyjny, w każdej chwili można przerwać korzystanie z portalu. Pracownik ma możliwość wypisania się z konkretnego kursu bądź wszystkich wszystkich kursów, w których uczestniczył.

 

Czy można zmienić dane pracownika ?

Tak. Należy wybrać opcję MODYFIKUJ PROFIL w górnym menu użytkownika. Dostępnych jest tam szereg informacji, jakie pracownik może zmodyfikować.

 

Czy można zmienić kursy na jakie jest zapisany pracownik ?

Takiej zmiany pracownik może dokonać samodzielnie zapisując się na inny kurs. Pracownik ma również możliwość wypisania się z kurów wybierając opcję WYPISZ MNIE z ... Kokpit/Moje kursy...Nazwa kursu, w panelu Administracja / Administracja kursem, dla wybranego kursu.

 

Czy czas dostępu do kursów jest ograniczony czasowo ?

Czas dostępu do kursów jest ograniczony czasem trwania szkolenia (domyślnie 90 dni).


Jak uruchomić egzamin ?

Aby uzyskać dostęp do egzaminu należy zgłosić ten fakt Administratorowi platformy pod adresem: e-sluzba@nist.gov.pl podając imię, nazwisko oraz nazwę jst lub jednostki  organizacyjnej osoby, która ma przystąpić do egzaminu. Wskazane jest podanie daty i godziny udostępnienia egzaminu. Użytkownikowi udostępniony zostanie Egzamin - Służby przygotowawczej JST w ciągu 2 dni roboczych. Rekomendujemy rozpoczęcie i zakończenie Egzaminu przez pracownika w ciągu 1 dnia.


Przez jaki czas od uruchomienia egzaminu przez administratora można do niego przystąpić?

Od czasu uruchomienia przez administratora jest on dostępny na platformie standardowo przez 90 dni pod warunkiem, że brak jest innych wskazań ze strony osoby zgłaszającej uruchomienie egzaminu.

 

Czy można ustalić różny próg zaliczenia dla poszczególnych testów egzaminacyjnych ?

Próg zaliczenia testów egzaminacyjnych to 70% maksymalnej liczby punktów dla poszczególnych zagadnień egzaminu. Egzamin składa się z poszczególnych zagadnień odpowiadających zakresowi kursów, w których pracownik brał udział. Każde zagadnienie to 10 losowo wybranych pytań z danego zakresu.

 

Z ilu pytań składa się egzamin ?

Dla każdego wybranego zagadnienia egzaminu losowanych jest 10 pytań, tzn. jeśli wybrano 5 zagadnień kursowych, egzamin będzie się składał z 50 pytań. Czas odpowiedzi na każde zagadnienie to 10 minut.

 

Czy pytania na egzaminie są zawsze takie same ?

Nie. Pytania do egzaminu są losowane z puli 50 pytań, dla każdego zagadnienia.


Co zrobić by otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia ?

Certyfikat ukończenia szkolenia służby przygotowawczej otrzymuje osoba, która ukończyła egzamin z wynikiem minimum 70% maksymalnej liczby punktów dla każdego z wybranych zagadnień egzaminacyjnych. Certyfikat generujecie Państwo samodzielnie. !!! UWAGA !!! Certyfikat generujemy po pomyślnym ukończeniu ostatniego z wybranych zagadnień egzaminacyjnych.


Odbyłem służbę przygotowawczą na poprzedniej wersji platformy jednakże nie posiadam certyfikatu. Czy mogę go wygenerować? W jaki sposób mogę potwierdzić odbytą służbę przygotowawczą?

Jest możliwość wygenerowania certyfikatu z poprzedniej wersji platformy. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres e-sluzba@nist.gov.pl z imieniem i nazwiskiem osoby której dotyczy sprawa oraz loginem jej opiekuna. Certyfikat zostanie wysłany drogą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość.

Last modified: Wednesday, 24 April 2024, 1:37 PM