Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla urzędników organów administracji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Może być ono jednak wykorzystywane także przez inne osoby, których potrzeba korzystania z Kodeksu postępowania administracyjnego wynika z powodów osobistych bądź zawodowych.
Materiał zawiera podzielony na części tematyczne skrypt z zagadnień postępowania administracyjnego, podstawowych w pracy urzędnika, pytania i ćwiczenia praktyczne oraz test sprawdzający.