Kurs przygotowany został na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. Nr 100, poz. 908, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz. U. poz. 1812.