Celem niniejszego kursu jest przedstawienie statusu prawnego pracowników samorządowych w Polsce, wskazanie kim w świetle prawa jest pracownik samorządowy, jakie obowiązki na nim spoczywają i jakie posiada uprawnienia. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące sposobów nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwestie związane z wynagradzaniem pracowników samorządowych.