Celem niniejszego kursu jest omówienie pojęcia prawa do informacji publicznej oraz dostępu do niej w kontekście ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

Prezentacja jest bogata w orzecznictwo przybliżające opisywane zagadnienia oraz przybliżające konkretne przykłady umożliwiające lepsze zrozumienie omawianych pojęć.