Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących etyki pracowników samorządowych oraz kultury pracy urzędnika zarówno w wymiarze międzynarodowych standardów etycznych, jak i tych, które obowiązują w polskie jednostki samorządu terytorialnego. W kursie zostanie zaprezentowany przykładowy kodeks etyki obowiązujący w m.st. Warszawa. 

Poruszone zostanie także zagadnienie etyki pracowników samorządowych oraz kultury ich pracy w kontekście obowiązków pracownika samorządowego wynikającego z polskiego ustawodawstwa oraz kwestia ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.

Omówiona zostanie także instytucja rejestru korzyści.